MEDIDAS HIXIÉNICAS-SANITARIAS CONTRA O COVID 19

A seguridade dos nosos hóspedes e persoal segue sendo a nosa prioridade. En resposta ao coronavirus, tomamos medidas adicionais de seguridade e saúde para axudar aos nosos hóspedes e empregados a salvar:

• Reforzamos o persoal de limpeza de acordo coa ocupación do Pazo e aumentamos a frecuencia de desinfección de cuartos, zonas comúns, áreas privadas do Pazo e especialmente de obxectos de uso común (mostradores de recepción, tiradores de portas, aseos públicos, chaves de sala, pasamáns, etc.). Empréganse novos produtos de limpeza e desinfección adaptados á situación actual.

• Se está a adestrar ao persoal para evitar a propagación do coronavirus.

• Proporcionamos aos nosos traballadores equipos de protección persoal.

• Puxemos a disposición dos clientes as zonas comúns para o seu uso.

• Ampliamos os horarios e os espazos de servizo para garantir a capacidade e as distancias de seguridade entre os clientes, incluso se poden organizar quendas no restaurante ou na piscina seguindo as recomendacións sanitarias.

• A nosa roupa aplicará o tratamento recomendado por Health para a eliminación de virus, lavando todos os téxtiles a 60 ºC e cun produto desinfectante.

• Á chegada ao Pazo, proporcionamos ao cliente solución hidroalcohólica e os produtos habituais de cortesía.

• Por favor, paga todas as bebidas e aloxamento con tarxeta.

Para que todas estas accións sexan exitosas, é responsabilidade de todos nós e dos nosos clientes, polo que recomendamos que durante a súa visita veñan equipados con máscaras cirúrxicas, ademais de manter a distancia social recomendada de 2 metros co resto de hóspedes e empregados do Pazo e respectar as capacidades indicadas nas diferentes salas. Seguiremos a garantir que a hixiene e a limpeza sexan a nosa prioridade durante as nosas operacións.

Grazas pola súa colaboración.